လားရှိုးမြို့

သောင်း-စာနယ်မြေ (လားရှိုး)

ရွှေကံ့ကော်ရုံ၊ မြို့မစျေးကြီး၊ သန္ဒီလမ်း၊ လားရှိုးမြို့။

09-41001265