ရန်ကုန်မြို့

ခေတ်သစ်စာပေ

ခေတ်သစ် (စာအုပ်ဆိုင်) အမှတ်-၄၇၀ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်းကြား၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

01-380968 , 09-5194969

Sprit Sar Pay (Yangon)

ဗားကရာလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

09-770697281

Tab Book Center

WareHouse- အမှတ်-34 A ရေတာရှည်လမ်းသစ်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

01-375473 , 01-375470 , 01-370792 , 09-5013609 order: 09-799888675

နဂါးနီစာအုပ်တိုက်(၂)

အမှတ် (၅၇) လေးထောင့်ကန်လမ်း၊ AKK Shopping Centre အနီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

နဂါးနီစာအုပ်တိုက်(၁)

အမှတ် (၁၀၈) စမ်းချောင်းလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

TAB BOOK Centre (4)

လှည်းတန်းစင်တာ၊ ပထမထပ်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

TAB BOOK Centre (3)

အမှတ် (၉၄၆) သုဓမ္မာလမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

TAB BOOK Centre (1)

တော်ဝင်စင်တာ၊ တတိယထပ်၊ ပြည်လမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ပစ်တိုင်းထောင်

အမှတ် (၃၆၇) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ (ဗိုလ်ဆွန်ပတ်လမ်းထိပ်) ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

09 73251450 , 09 798431142 ,09 73248666

အာရုံသစ်

အမှတ် (၃၆၅-၃၆၇) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

01-241263 , 01-703047 , 01-250199