မန္တလေးမြို့

မန္တလေး

မန္တလေး တက္ကသိုလ် (Recreation Centre)၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

95-9-261421678, 969936971