မကွေးမြို့

ရွှေပြည်စိုး-(စာပေတိုက်)

အမှတ် (၆၁-၆၅)၊ ပြည်တော်သာလမ်း၊ မဟာဝိသုတာရာမစာသင်တိုက်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်၊ စျေးလယ်စိုးရပ်ကွက်၊ မကွေးမြို့။

063-2027299 , 09-5340474 , 09-765340474 , 09965340474

မိုးသောက်ပန်း စာပေ

မိုးသောက်ပန်းစာပေ၊ ပြည်တော်သာလမ်း၊ မကွေးမြို့။

063-27346

မျိုးဆက်သစ် စာပေ

မျိုးဆက်သစ် (စာပေ) အထက(၁)အနီး၊ တက္ကသိုလ်လမ်း၊ မကွေးမြို့။

063-27243 ၊ 09259887188