ပြည်မြို့

သုခ စာပေ (ရသ၊သုတ၊ကျောင်းသုံး သင်ထောက်ကူ စာအုပ်အမျိုးမျိုး နှင့် စာရေးကိရိယာဆိုင်)

အမှတ်(၆/၇)၊ ကင်းဘုရားဆိုင်ခန်း၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ ပြည်မြို့။  

09-450714645, 09-427520446, 053-29459

အောင်နိုင် စာပေဖြန့်ချီရေး(ပညာရေးသင်ထောက်ကူ နှင့် သုတ၊ရသ၊စာအုပ်အမျိုးမျိုး)

လမ်းမတော်လမ်း၊ ပြည်မြို့။  

053-24076, 053-26166