ပုသိမ်မြို့

အိမ်ဖြူတော် စတိုး(ပုသိမ်)

အမှတ် (၄၃/၈)၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ပုသိမ်မြို့။

09-5200172

ကြယ်ကမ္ဘာ (ပုသိမ်)

အမှတ် (၄၂/ခ) မြေနုလမ်း၊ ပုသိမ်မြို့။

042-25764

ပြုံးချိုစာပေ (ပုသိမ်)

အမှတ် (၅)၊ ပဒင်းတန်းလမ်း၊ ပုသိမ်မြို့။

09-5200159, 042-22417

အောင်စိုးမိုး- စက္ကူနှင့် စာရေးကိရိယာ စတိုး(ပုသိမ်)

အမှတ် (၁၃)၊ မင်းကြီးလမ်း၊ ပုသိမ်မြို့။

042-24380, 09-5203016